کـارگـاه تئـوری-عملـی کنترل کیفی دستگاه رادیولوژی دیجیتال کـارگـاه تئـوری-عملـی کنترل کیفی دستگاه سی تی اسکن پردازش تصاویر دیجیتال با کاربرد در حوزه پزشکی (در MATLAB) اولین جلسه کارگاه ( MATLAB) پردازش تصاویر دیجیتال با کاربرد در حوزه پزشکی	( MATLAB) پردازش تصاویر دیجیتال با کاربرد در حوزه پزشکی MATLAB  آغاز ثبت نام کارگاه برنامه نویسی  MCNPX  کارگاه مقدماتی تئوری - عملی کد شبیه سازی MCNPX  آغاز ثبت نام کارگاه تئوری - عملی مقدماتی کد شبیه سازی 	دومین کارگاه مقدماتی کنترل کیفی در پزشکی هسته ¬ای  دومین کارگاه مقدماتی کنترل کیفی در پزشکی هسته ¬ای اولین سمپوزیوم سه جانبه اولین پیشرفت های اخیر در پزشكي هسته اي و تصويربرداري مولكولي اولین سمپوزیوم سه جانبه پیشرفت های اخیر در پزشكي هسته اي و تصويربرداري مولكولي اولین سمپوزیوم سه جانبه پیشرفت های اخیر در پزشكي هسته اي و تصويربرداري مولكولي اولين كارگاه مقدماتي كنترل كيفي در پزشكي هسته اي اولين كارگاه مقدماتي كنترل كيفي در پزشكي هسته اي برگزاري سخنراني پروفسور ريچارد جانسون اولين كارگاه مقدماتي كنترل كيفي در پزشكي هسته اي

آخرین کارگاه ها و سخنرانی ها